Telatyn

POTURZYN Spektakl historyczny

,,Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów” – pod takim tytułem odbył się 9 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Poturzynie (gm. Telatyn) spektakl w formie pokazu historycznego, który został przygotowany przez agencję widowisk historycznych ,,Arkona”.
Aktorzy podczas pokazu przekazali uczniom informacje dotyczące kultury duchowej i materialnej dawnych Słowian z okresu pomiędzy rokiem 965 a 1138, z wykorzystaniem tekstu mówionego opartego na przekazach kronikarskich i ikonograficznych. Widowisko wywołało olbrzymie zainteresowanie wśród dzieci, które miały możliwość bliższego zetknięcia się z historią, znaną jedynie z podręczników.
Niecodzienna lekcja historii, w sposób zupełnie odmienny przybliżyła najważniejsze wydarzenia i daty z okresu Polski pierwszych Piastów. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w pokazie trzech walk: bitwy pod Cedynią, najeździe Brzetysława Czeskiego i najeździe Henryka V. Niemałe zainteresowanie wywołał także pokaz wybijania monet oraz udział w scenkach historycznych, które dały możliwość przeżywania wszystkich wydarzeń. Ciekawostką okazała sie również prezentacja oręża: zbroi, kolczugi, hełmów, mieczy, tarczy, toporów i strojów kobiecych oraz ekspozycja replik przedmiotów do użytku codziennego: m.in. ceramiki, beczki, skrzyni, rogu do picia i grania.
Niewątpliwie treść żywej lekcji historii czy też współpraca aktorów z dziećmi przyczyniła się do utrwalenia w sposób bardzo przystępny i przyjazny istotnych informacji z okresu wczesnego średniowiecza. Poprzez bowiem pobudzenie wyobraźni młodego widza, jego uwrażliwienie estetyczne a także zetknięcie się z realistycznymi obrazami historycznymi, możliwe jest nie tylko pogłębienie jego wiedzy ale także poszerzenie jego horyzontów i powstanie nowych zainteresowań.
mat. UG w Telatynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *