Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Konkurs wiedzy Prewencyjnej

18 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe do Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”.
Głównym celem tego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi ludzie w codziennym życiu oraz rozwijanie takich u nich takich postaw osobowych, które umożliwiłyby im unikanie oraz zapobieganie takim niebezpiecznym sytuacjom.
Drugim priorytetowym celem konkursu jest zapoznanie dzieci oraz młodzieży z całym systemem działania służb, które niosą pomoc w sytuacji zagrożenia życia.
Do konkursu przystąpiło 6 szkół z całego powiatu tomaszowskiego, które zostały wyłonione podczas przeprowadzonych uprzednio eliminacji gminnych.
Gminę Telatyn reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie wraz ze swoim opiekunem panem Marcinem Sobusiem.
Eliminacje rozpoczęły się od testu wiedzy, w dalszej kolejności uczniowie zaprezentowali się wraz z bezpiecznym hasłem.
Trzecim, ostatnim zadaniem było przygotowanie projektu koszulki. Poszczególne zadania były punktowane w taki sposób, że suma za poszczególne zadania dawała wynik końcowy. Niewątpliwie dzieci wraz z opiekunami włożyły dużo pracy do przygotowania się do współzawodnictwa. Szkoła Podstawowa w Poturzynie zajęła czwarte miejsce. Za podjęty trud dzieci otrzymały nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Telatyn oraz upominki od Starosty powiatu tomaszowskiego oraz tomaszowskiej Policji.
mat. UG w Telatynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *